ASUS ROG G752VT - Sedd uppifrån

background image

Sedd uppifrån

OBS! Tangentbordets layout kan variera mellan olika länder. Den bärbara

datorn kan också variera i utseende beroende på datormodell.

background image

E-manual för bärbar dator

15

Mikrofonserie

Mikrofonserien inkluderar ekoreducering, brusfilter, och

riktmikrofonfunktioner för bättre röstigenkänning och

ljudinspelning.

Kamera

Denna inbyggda kameran ger dig möjlighet att ta bilder eller

spela in videor med den bärbara datorn.

Kameraindikator

Kameraindikatolampan visar när den inbyggda kameran

används.

Skärmen

Skärmen har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor

och andra multimediafiler på din bärbara dator.

Pekskärmspanel (på utvalda modeller)

Visningsegenskaper för fotografier, videor och andra

multimediafiler på din bärbara dator. Den låter dig också hantera

den bärbara datorn med touchgester.

NOTERA: För mer information, se kapitlet Använda gester för

pekskärmspanel denna manual.

Makro-tangenter

Med dessa tangenter kan du ersätta en rad inmatningar med en

tangenttryckning.

background image

16

E-manual för bärbar dator

Inspelningstangent

Med denna tangent kan du spela in spel medan du spelar.

Tangentbord

Tangentbordet har QWERTY-knappar i full storlek med en

bekvämt nedtryckningsdjup för att skriva. Det gör det också

möjligt att använda funktionsknapparna, ger snabb åtkomst till

Windows® och kontrollerar andra multimediafunktioner.

OBS! Tangentbordets layout skiljer sig åt mellan modeller och

geografiska områden.

Styrplatta

Styrplattan gör det möjligt att använda flera fingrar för att

navigera på skärmen, vilket ger en intuitiv användarupplevelse.

Den simulerar också funktionerna hos en vanlig mus.

OBS! För mer information, se kapitlet Att använda styrplattegester

i manualen.

Statusindikatorer

Statusindikatorerna hjälper dig att identifiera den bärbara

datorns aktuella maskinvarustatus.

Strömindikator

Strömindikatorn tänds när den bärbara datorn sätts

på och blinkar långsamt när datorn är i viloläge.

background image

E-manual för bärbar dator

17

Tvåfärgad batteriladdningsindikator

Den tvåfärgade LED-belysningen visar batteriets

laddningsstatus. Se följande tabell för detaljer:

Färg

Status

Fast grönt

Den bärbara datorn är ansluten

till ett strömuttag, laddar

batteriet och batteristyrkan

ligger mellan 95 % och 100 %.

Fast orange

Den bärbara datorn är ansluten

till ett strömuttag, laddar

batteriet och batteristyrkan

ligger under 95 %.

Blinkande orange

Den bärbara datorn körs med

batteriet och batteristyrkan

ligger på mindre än 10%.

Lamporna släckta

Den bärbara datorn körs med

batteriet och batteristyrkan är

mellan 10% och 100%.

Aktivitetsindikator för enheter

Denna kontrollampa tänds när den bärbara datorn

öppnar de interna lagringsenheterna.

background image

18

E-manual för bärbar dator

Indikator för flygplansläge

Denna indikator tänds när flygplansläget aktiverats

på din bärbara dator.

OBS! När den är aktiverad avaktiverar airplane mode

(flygplansläget) all trådlös anslutningsbarhet.

Sifferlås-indikator

Denna kontrollampa tänds när sifferlåsfunktionen

är aktiverad. Den ger dig möjlighet att använda

vissa knappar på tangentbordet för att mata in

siffror.

Strömbrytare

Tryck på strömbrytaren för att sätta på eller stänga av din

bärbara dator. Du kan också använda strömbrytaren för att

sätta den bärbara datorn i viloläge eller på tomgångsläge och

väcka den igen.

Om den bärbara datorn inte svarar, håll knappen nedtryckt i

minst fyra (4) sekunder tills den bärbara datorn stängs av.

Numeriskt tangentbord

Det numeriska tangentbordet kan användas för att mata in

siffror eller som pekar-/riktningsknappar.

OSB! För mer information, se kapitlet Numeriskt tangentbord i

manualen.

background image

E-manual för bärbar dator

19