ASUS ROG G752VT - Leva strana

background image

Leva strana

Kensington® brava

Kensington® brava vam omogućava da osigurate vaš notebook

računar pomoću Kensington® kompatibilnih proizvoda za

sigurnost notebook računara.

USB 3.0 port

Ovaj Universal Serial Bus 3.0 (USB 3.0) port omogućava brzinu

prenosa do 5 Gbit/s i unazad je kompatibilan sa USB 2.0.

Optički drajv

Optički uređaj vašeg notebook računara može da podržava više

formata diskova kao što su CD i DVD diskovi, upisivi ili ponovo

upisivi diskovi.

Indikator optičkog uređaja

Ovaj indikator se uključuje kada se pritisne elektronsko dugme

za izbacivanje diska iz optičkog uređaja dok je laptop uključen.

Ovaj indikator se takođe uključuje kada optički uređaj trenutno

čita podatke sa diska ili upisuje podatke na disk.

Dugme za izbacivanje diska iz optičkog uređaja

Pritisnite ovo dugme da biste izbacili ležište optičkog diska.

background image

E-priručnik za notebook računar

25

Rupica za ručno izbacivanje diska iz optičke disk jedinice

Otvor za ručno izbacivanje se koristi za izbacivanje ležišta uređaja

u slučaju da elektronsko dugme za izbacivanje ne funkcioniše.

UPOZORENJE! Koristite otvor za ručno izbacivanje samo kada

elektronsko dugme za izbacivanje ne funkcioniše.

NAPOMENA: Više detalja potražite u odeljku Korišćenje optičke

disk jedinice, u okviru ovog priručnika.

Čitač memorijskih kartica

Ovaj notebook računar poseduje prorez koji funkcioniše kao

ugrađeni čitač memorijskih kartica i koji podržava SD formate

kartica.

background image

26

E-priručnik za notebook računar