ASUS ROG G752VT - Pripojenie do káblových sietí

background image

Pripojenie do káblových sietí

Cez palebot LAN v prenosnom počítači sa môžete tiež pripojiť do

káblových sietí, ako napríklad miestne siete a vysokaleboýchlostné

pripojenie na internet.

POZNÁMKA: Podrobnosti alebo pomoc pri nastavovaní vášho

pripojenia na internet si vyžiadajte od svojho poskytovateľa

internetových služieb (ISP).

Ak chcete konfigurovať nastavenia, postupujte podľa nasledujúceho

postupu.

DÔLEŽITÉ! Pred vykonaním nasledovných krokov sa uistite, že

sieťový kábel je zapojený do palebotu LAN v prenosnom počítači a do

miestnej siete.