ASUS ROG G752VT - Bluetooth 

background image

Bluetooth

Bruk Bluetooth til å muliggjøre trådløse dataoverføringer med andre

Bluetooth-aktiverte enheter.

VIKTIG! Sørg for at Airplane mode (Flymodus) er slått av for å deaktivere

Bluetooth-funksjonen på den bærbare PC-en. For flere detaljer, se

Airplane mode (Flymodus)-delen i denne håndboken.

Pare med andre Bluetooth-aktiverte enheter

Du må pare den bærbare PC-en med andre Bluetooth-aktiverte enheter

for å aktivere dataoverføringer. Koble enhetene sammen ved hjelp av

følgende trinn:

eller

1. Åpne

Settings (Innstillinger) fra Start-menyen.

2. Velg

Devices (Enheter), velg Bluetooth for å søke

etter Bluetooth-aktiverte enheter.

3.

Velg en enhet fra listen. Sammenlign passordet på

den bærbare PC-en med passordet som ble sendt

til den valgte enheten. Hvis de er det samme, velger

du Yes (Ja) for å pare den bærbare PC-en med

enheten.

TIPS: For noen Bluetooth-aktiverte enheter, kan du bli

bedt om å taste inn passordet til den bærbare PC-en.

background image

Elektronisk håndbok for bærbare PC

63