ASUS ROG G752VT - Instalování karty M.2

background image

Instalování karty M.2

Podle následujících kroků nainstalujte do notebooku kompatibilní kartu

M.2.

DŮLEŽITÉ! Pro zajištění maximální kompatibility a spolehlivosti zakupte

kartu M.2 u autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny

připojené periférie, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí

zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

POZNÁMKY:

Vzhled spodní strany notebooku a karty M.2 se mohou lišit podle

modelu, ale postup instalace modulu je stejný.

Instalaci modulu karty M.2 doporučujeme provádět pod odborným

dohledem. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované

servisní středisko.

Slot M.2 2280 nepodporuje disk M.2 SATA SSD.

background image

Uživatelská příručka notebooku

99

A.

Umístěte notebook na čisté, rovné a stabilní místo.

B.

Sejměte gumový kryt, který zakrývá šroubek krytu přihrádky.

DŮLEŽITÉ! Gumový kryt zůstává přichycen ke krytu přihrádky notebooku.

NEODSTRAŇUJTE jej silou ani jej nesnímejte zcela z krytu přihrádky.

C.

Povolte šroubek krytu přihrádky.

DŮLEŽITÉ! Šroubek zůstává přichycen ke krytu přihrádky notebooku.

NEODSTRAŇUJTE jej silou.

gumový kryt

šroubek

background image

100

Uživatelská příručka notebooku

D.

Uchopte gumový kryt a opatrně za něj zatáhněte pouze natolik,

aby se kryt přihrádky oddělil od notebooku.

E.

Vyjměte kryt přihrádky a položte stranou.

gumový kryt

kryt pozic

background image

Uživatelská příručka notebooku

101

F.

Zorientujte a zasuňte kartu M.2 do příslušného slotu pro modul

karty.

G.

Zajistěte kartu M.2 přiloženým šroubkem.

background image

102

Uživatelská příručka notebooku

H.

Namontujte a utáhněte šroubek, který jste předtím odmontovali.

I.

Nasaďte gumový kryt na kryt přihrádky.

gumový kryt

kryt pozic

background image

Uživatelská příručka notebooku

103