ASUS ROG G752VT - Windows® 10 клавиши

background image

Windows® 10 клавиши

Има два специални Windows® клавиша на клавиатурата на Вашия

Notebook PC, които се използват както следва:

Натиснете този клавиш, за да заредите меню Start

(Старт).

Натиснете този клавиш, за да симулирате функциите

при натискане на десен бутон на мишката.

background image

42

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC